Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Otwarcie Poradni Endokrynologicznej i Poradni Reumatologicznej

18.07.2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie informuje, że od sierpnia 2018 roku rozpocznie działalność Poradnia Endokrynologiczna i Poradnia Reumatologiczna 

Poradnie będą realizowały świadczenia w ramach umowy z POW NFZ.

Rejestracja do Poradni odbywa się:
  • osobiście (w Rejestracji Przychodni przy ul. 700-lecia 1);
  • telefonicznie pod numerem (17) 277 43 63 lub (17) 276 11 07;
  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy www.psim.podkarpackie.pl.

Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Powrót