Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Otwarcie i poświęcenie Pracowni Tomografii komputerowej i Kaplicy Szpitalnej

14.02.2017


Miło nam Państwa poinformować, że 11 lutego br. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Pracowni Tomografii Komputerowej i Kaplicy Szpitalnej pw. Św. Brata Alberta w nowo wybudowanych pomieszczeniach Szpitala Powiatowego w Strzyżowie. Poświęcenia dokonał Ks. Biskup Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. W uroczystości udział wzięli m.in. Posłowie na Sejm RP: Pani Krystyna Wróblewska i Pan Stanisław Piotrowicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Maria Kurowska, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie Pan Robert Bugaj. Obecni byli również radni Rady Powiatu Strzyżowskiego, członkowie Zarządu Powiatu wraz z Wicestarostą Strzyżowskim Panem Janem Stodolakiem oraz Starostą Strzyżowskim Panem Robertem Godkiem, personel medyczny oraz dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie Pan Bolesław Kazalski. W uroczystości udział wzięli również pacjenci hospitalizowani w naszej placówce.

Optima CT660 to trójwymiarowy tomograf komputerowy nowej generacji, o uproszczonej i usprawnionej obsłudze, która pozwoli uzyskiwać doskonałe obrazy przy równoczesnej optymalizacji dawki promieniowania. Dzięki zrealizowanej inwestycji możliwa będzie do przeprowadzenia dokładniejsza ocena stanu zdrowia pacjenta w naszej placówce, w wyniku czego nie będzie już potrzeby przewożenia pacjentów do innych podmiotów leczniczych celem przeprowadzenia diagnostyki medycznej.

W obecnej chwili odbywają się szkolenia personelu odpowiedzialnego za obsługę zakupionego tomografu.Planowana data rozpoczęcia finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia badań tomograficznych to kwiecień 2017r.

Zakup nowoczesnego 64-rzędowego tomografu komputerowego Optima CT660 firmy GE Healthcare zrealizowano w głównej mierze dzięki środkom finansowym z rezerwy budżetu państwa oraz Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Koszty inwestycji:
1.  Budowa kaplicy i pracowni tomografu komputerowego: 510 388,82zł, w tym 493 619,38zł. ze środków Powiatu Strzyżowskiego i 16 769,44zł. wkładu własnego ZOZ Strzyżów
2.  Zakup tomografu: 2 199 960,00zł, z czego: 1 759 960zł. z rezerwy ogólnej budżetu państwa, 367 634,61zł. ze środków Powiatu Strzyżowskiego, 72 365,39zł. wkładu własnego ZOZ Strzyżów
3.  Prace adaptacyjne: 279 810,00zł, w tym 270 605,94zł. ze środków Powiatu Strzyżowskiego, 9 244,06zł. wkładu własnego ZOZ Strzyżów
 

Tomograf3

2017-02-14

Tomograf2

2017-02-14

Kaplica2

2017-02-14

Kaplica1

2017-02-14

Kaplica3

2017-02-14


Powrót