Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Nowa Poradnia Gastroenterologiczna

23.06.2022

      Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie informuje, że od dnia 1 lipca 2022 roku rozpoczyna swoją działalność w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia - Poradnia Gastroenterologiczna – Przychodnia Powiatowa ul. 700-lecia 1, 38-100 Strzyżów.

Działalność Poradni obejmje m.in. konsultacje i leczenie dorosłychch pacjentów zgłaszjących dolegliwości z zakresu chorób przewodu pokarmowego, trzustki, wątroby, opiekę ambulatoryjną nad chorymi po hospitalizacji.


Powrót