Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Możliwość wykonywania badań tomografii komputerowej

12.05.2017


Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej informuje, że od 1 maja 2017 Pracownia Tomografii Komputerowej (TK) świadczy usługi w zakresie tomografii komputerowej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podstawą do wykonania badania w ramach obowiązującej umowy jest skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę z Poradni Specjalistycznej, która ma zawartą umowę o udzielanie świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (na skierowaniu musi być pieczątka instytucji zlecającej z numerem umowy z NFZ).

Badanie tomografii komputerowej można wykonać również odpłatnie.

 

Lokalizacja Pracowni:
 - parter budynku Szpitala Powiatowego w Strzyżowie ul.700-lecia 1

Rejestracja do Pracowni Tomografii Komputerowej:
Osobista lub telefoniczna pod numerem telefonu 17 2774 372 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:30 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce "pracownie" w sekcji "tomografia"

Powrót