Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Możliwość wykonania porady telefonicznej - wykaz numerów telefonów

16.03.2020

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
 
W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem zalecamy ograniczenie wizyt osobistych w Poradniach ZOZ w Strzyżowie.
Prosimy o korzystanie z telefonicznych konsultacji lekarskich (teleporad).

 
NUMERY TELEFONÓW DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH:
 
Przychodnia Powiatowa ul. 700-lecia 1
- Poradnia Chirurgii Ogólnej (17) 27 74 367
- Poradnia Urazowo-Ortopedyczna (17) 27 74 396
- Poradnia Kardiologiczna (17) 27 74 399
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (17) 27 74 361

Przychodnia Powiatowa ul. Parkowa 4
centrala: tel: (17) 27 61 107, (17) 27 61 065, (17) 27 61 282, (17) 27 62 804, (17) 27 61 044
- Poradnia Alergologiczna wew. 213
- Poradnia Chorób Płuc wew. 213
- Poradnia Domowego Leczenia Tlenem wew. 213
- Poradnia Neurologiczna wew. 215
- Poradnia Okulistyczna wew. 216
- Poradnia Diabetologiczna wew.218
- Poradnia Endokrynologiczna wew. 221
- Poradnia Reumatologiczna wew. 222


Jeżeli w ciągu ostatnich 2 tygodni:
- miał/a Pan/Pani gorączkę >38oC, kaszel, duszność, bóle mięśniowe;
- miał/a Pan/Pani kontakt z osobami przebywającymi poza granicami kraju, u których istnieje podejrzenie zakażenia koronawirusem lub potwierdzone zakażenie;
- przebywał/a Pan/Pani w kraju gdzie stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem;

Prosimy o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Strzyżowie tel: (017) 27-61-152, lub 509 218 620
lub Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym tel: (017) 854-19-69

Informujemy, że w w/w przypadkach nie należy udawać się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Izby Przyjęć, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 

Powrót