Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

16.08.2019

Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa

w konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych


Termin składania ofert: 10.09.2019, godz. 10:00

Szczegóły oferty dostępne są w zakładce Zamówienia publiczne - przetargi
https://zozstrzyzow.pl/pl/pages/przetargi

Powrót