Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych

10.06.2020

Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa

w konkursie na wykonywanie świadczeń medycznych


Termin składania ofert: 18.06.2020, godz. 10:20

Szczegóły oferty dostępne są w zakładce Zamówienia publiczne - przetargi
https://zozstrzyzow.pl/pl/pages/przetargi

Powrót