Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Informacja dla pacjentów poradni specjalistycznych i działu rehabilitacji leczniczej

18.03.2020

 
INFORMACJA DLA PACJENTÓW PORADNI SPECJALISTYCZNYCH I DZIAŁU REHABILITACJI LECZNICZEJ ZOZ w STRZYŻOWIE
 
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym i zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronaswirusa SARS-CoV-2 zostają wprowadzone następujące ograniczenia:

1. Poradnie specjalistyczne/lekarze specjaliści:
Udzielamy teleporad. Jeżeli lekarz po rozmowie telefonicznej z pacjentem zdecyduje o konieczności wizyty osobistej wówczas zostanie ustalona data i godzina wizyty.
2. Dział Rehabilitacji Leczniczej:
Wszystkie zaplanowane zabiegi zostają wstrzymane do odwołania.
​3. Prosimy o kontakt telefoniczny.

Przychodnia Powiatowa ul. 700-lecia 1
Rejestracja Ogólna (17) 27 74 363, (17) 27 61 112
- Poradnia Chirurgii Ogólnej (17) 27 74 367
- Poradnia Urazowo-Ortopedyczna (17) 27 74 396
- Poradnia Kardiologiczna (17) 27 74 399
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (17) 27 74 361
- Położne środowiskowe (17) 27 74 361

Przychodnia Powiatowa ul. Parkowa 4
Rejestracja Ogólna (17) 27 61 178
- Centrala: tel: (17) 27 61 107, (17) 27 61 065, (17) 27 61 282, (17) 27 62 804, (17) 27 61 044
- Poradnia Alergologiczna wew. 213
- Poradnia Chorób Płuc wew. 213
- Poradnia Domowego Leczenia Tlenem wew. 213
- Poradnia Neurologiczna wew. 215
- Poradnia Okulistyczna wew. 216
- Poradnia Diabetologiczna wew.218
- Poradnia Endokrynologiczna wew. 221
- Poradnia Reumatologiczna wew. 222
- Pielęgniarki środowiskowe wew. 219
- Pracownia RTG wew. 211

Powrót