Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Informacja dla osób powracających z północnych Włoch

26.02.2020

Na stronie Ministerstwa Zdrowia dostępna jest informacja dla osób powracających z północnych Włoch odnośnie procedury postępowania w przypadku zauważenia niepokojących objawów zdrowotnych. Poniżej link do komunikatu.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

Powrót