Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Dostawa maseczek higienicznych

23.03.2020


Dzięki wytrwałej sobotnio-niedzielnej pracy zespołu krawieckiego w osobach Pań Doroty i Gabrysi oraz Pana Stanisława pojawiły się u nas pierwsze charytatywnie uszyte maseczki dla pracowników ZOZ Strzyżów. Bardzo dziękujemy także naszej Kadrowej, która zainicjowała akcję. Będą następne!
 
Maseczka

2020-03-23


Powrót