Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Badanie satysfakcji pacjentów

05.01.2017

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ciągle dążymy do podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych. By poznać Państwa opinie i wyjść naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom prowadzimy BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA. Narzędziem badawczym jest anonimowa ankieta, o uzupełnienie której uprzejmie prosimy. Wypełniona przez Państwa ankieta będzie dla nas źródłem cennych informacji dotyczących funkcjonowania naszej placówki oraz ewentualnych uwag czy propozycji zmian.

     Lista ankiet:            


Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu.

Dyrekcja SP ZOZ w Strzyżowie

Powrót